Toplovodni kotao PELLING je automatski kotao na pelet za zagrevanje porodicnih kuca, stambenih i manjih industrijskih objekata. Kotao je modernog dizajna, estetski savršen i savremene konstrukcije, a tehnologija sagorevanja je na najvišem mogucem nivou. Kotao je opremljen samodozirajucim sistemom, koji prema zadanom intenzitetu samostalno dozira pelet iz spremnika u ložište. Uz pomoc ventilatora dimnih plinova stvara se potpritisak potreban za sagorevanje peleta. Povecanim intenzitetom sagorevanja dolazi do stvaranja odreene kolicine pepela, te se nastali pepeo obrušava u pepeljaru, koja se nalazi neposredno ispod ložišta. Kad je kotao hladan, cišcenje se obavlja jako brzo. Potebno je isprazniti pepeljaru, te ukloniti pepeo i naslage. sa zidova kotla. Kotao je opremljen automatskom regulacijom, koja dostizanjem zadane temperature, automatski smanjuje snagu grejanja, te održava lagani plamen (modulacija). Opadanjem temperature regulacija ponovo povecava snagu i dogreva kotao. Samim time pruža ogromnu ekasnost od 92%, što omogucava maksimalnu uštedu peleta. U slucaju da, iako radi na minimalnoj snazi, temperatura u kotlu poraste za 20C preko zadane kotao ce se automatski ugasiti. Nakon što temperatura u kotlu opadne, kotao ce ponovo pokrenuti fazu ponovnog potpaljivanja.
U slucaju prikljucenja sobnog termostata, može se birati izmeu dva nacina rada:
– na signal sobnog termostata kotao ide u modulaciju – radi u minimalnoj snazi
– na signal sobnog termostata kotao se gasi
Konstruisan je tako da se ubacivanjem dodatne rešetke može sagoreti i drvo, što korisniku pruža sigurnost u nabavci energenata.
Kotao ima Sertikat izdat od strane TUV- Thuringen, Bec, kao i SE sertikat.
Kotao ,,PELLING“ je izraen od kvalitetnog celicnog lima što mu garantuje dugotrajnost.